TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN TIN HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DANH BẠ NỘI BỘ LIÊN HỆ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VU
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện dịch thuật và các dịch vụ đối ngoại dưới hình thức tư vấn thông tin hoặc trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

NHIỆM VỤ

1. Dịch thuật  và làm dịch vụ dịch thuật các văn bản, tài liệu, dự án từ tiếng Việt Nam ra tiếng nước ngoài và ngược lại cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo tính chính xác và phù hợp.

2. Tư vấn cho các cơ quan, ban, ngành địa phương, doanh nghiệp các điều kiện, thủ tục liên quan để giải quyết đoàn ra, đoàn vào đúng Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Dịch vụ làm hộ chiếu, gia hạn hộ chiếu, viza cho các đối tượng có nhu cầu, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các cơ quan sử dụng lao động có yếu tố nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, quản lý, bảo vệ người lao động trong các tổ chức đó theo Quy định tại Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 và Nghị định số 45/1999/NĐ-CP ngày 01/7/1999 của Chính phủ.

4. Dịch vụ hoặc tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đi hoc ở nước ngoài; tổ chức các chuyến đi tham quan, du lịch, học tập kinh nghiệm nước ngoài; tư vấn quà lưu niệm, tặng phẩm, kỷ niệm văn hóa...cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

5. Dịch vụ tổ chức Hội thảo, Hội nghị quốc tế; Dịch vụ và tư vấn thực hiện các quy định của pháp luật trong việc thuê nhà có yếu tố nước ngoài.

6. Xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp với các cơ sở Đào tạo, tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức bồi dưỡng đội ngũ biên, phiên dịch và kiến thức đối ngoại cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

7. Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh  hướng dẫn thủ tục cho các cá nhân trong việc lập hồ sơ kết hôn và con nuôi có yếu tố nước ngoài theo đúng quy định của  Pháp luật Việt Nam.

8. TBán vé máy bay cho các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO