TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN TIN HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DANH BẠ NỘI BỘ LIÊN HỆ
THÔNG BÁO
Thông báo tuyển sinh lớp Anh Văn chuẩn 6 bậc khung Châu Âu

      SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐẮK LẮK

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI

 

 


Số:       /TB-TTDVĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Đắk Lắk, ngày     tháng  01  năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO
V/v tiếp nhận hồ sơ ôn thi chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1 theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam


          Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại;

Căn cứ Hợp đồng hợp tác đào tạo số 12/HĐLKĐT ngày 06/7/2015 giữa Trung tâm Dịch vụ đối ngoại và Công ty Cổ phần phát triển nguồn lực Đông Dương;

Căn cứ công văn số 407/ĐHTN ngày 02/12/2015 của Đại học Thái Nguyên về việc đồng ý phối hợp với Công ty Cổ phần phát triển nguồn lực Đông Dương trong việc tuyển sinh, tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và thi cấp chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1 theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Trung tâm Dịch vụ đối ngoại thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao năng lực tiếng Anh để tham dự các kỳ thi cấp chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1 theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam cụ thể như sau:

1. Chương trình, thời gian ôn:

- Chương trình dành cho đối tượng là: học viên sau đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh

- Chương trình dành cho các đối tượng khác là: học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức

2. Học phí lệ phí thi, lệ phí cấp chứng chỉ:

2.1. Đối với trình độ tiếng Anh A1, A2:

- Học phí học bồi dưỡng                         : 2.500.000 đồng/ người

- Lệ phí đăng ký dự thi và tổ chức thi     : 2.000.000 đồng/ người

- Lệ phí cấp chứng chỉ                             : 500.000 đồng/ chứng chỉ

2.2. Đối với trình độ tiếng Anh B1:

- Học phí học bồi dưỡng                         : 4.500.000 đồng/ người

- Lệ phí đăng ký dự thi và tổ chức thi     : 2.500.000 đồng/ người

- Lệ phí cấp chứng chỉ                             : 500.000 đồng/ chứng chỉ

 2.3. Đối với trình độ B2:

- Học phí học bồi dưỡng                         : 6.500.000 đồng/ người

- Lệ phí đăng ký dự thi và tổ chức thi     : 3.000.000 đồng/ người

- Lệ phí cấp chứng chỉ                             : 500.000 đồng/ chứng chỉ

2.4. Đối với trình độ tiếng Anh C1:

- Học phí học bồi dưỡng                         : 8.000.000 đồng/ người

- Lệ phí đăng ký dự thi và tổ chức thi     : 4.000.000 đồng/ người

- Lệ phí cấp chứng chỉ                             : 500.000 đồng/ chứng chỉ

3. Thời lượng kiến thức, tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ:

 - Thời lượng kiến thức, tổ chức giảng dạy bồi dưỡng theo chương trình các cấp độ do Đại học Thái Nguyên tổ chức (150 tiết).

- Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ dành cho các đối tượng trên. Các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ tương ứng.

4. Nơi đăng ký và tiếp nhận hồ sơ:

- Văn phòng Trung tâm Dịch vụ đối ngoại

- Địa chỉ:18 Lý Thái Tổ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Điện thoại: 0500 3844379 hoặc 0500 3843595.

          5. Thời gian nộp hồ sơ và lịch học dự kiến:

          Học viên đăng ký nộp hồ sơ liên tục các ngày làm việc trong tuần.   

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 (Đã Ký)

 

 

 

Phan Quốc Hoàn

 

Tin đã đưa
 • Thông báo tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài ( 23/02/2016 )
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRÌNH ĐỘ B, C ( 11/05/2015 )
 • Chương trình tuyển y tá tại Nhật Bản ( 05/03/2015 )
 • Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng làm việc tại Nhật bản ( 28/10/2014 )
 • Hỗ trợ trực tuyến
  Hỗ trợ 1
  Hỗ trợ 2
  Hỗ trợ 3
  LIÊN KẾT WEBSITE
  QUẢNG CÁO